ଟଭା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଟଭା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ମାତୁଳଙ୍ଗ; ବୀଜପୁର)[ସମ୍ପାଦନା]

ଈଷତ୍ ଅମ୍ଳ ଅତି ସୁଗନ୍ଧ ଏକ ଜାତୀୟ ବଡ଼ ଲେମ୍ୱୁ — Citron.