ଟରକାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଟରକାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଟରକିବା କ୍ରିୟାର ଣିଜନ୍ତରୂପ — Causative of Tarakibā

ଆସନ୍ନ ବପଦ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବକୁ ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନ କରି ଦେଇ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସୁବିଧା କରିଦେବା —To scare away a person or animal from a place by givung a hint of impending danger.