ଟୁପା

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ

ଟୁପା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • (file)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର ତୁଳ. ହିନ୍ଦୀ - ଟୋପା) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବଡ଼ ଟୋକେଇ Big basket.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସିଂହ ଭୂମ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବାଉଁଶିଆ; ବାଉଁଶପାତିଆରେ ବୁଣା ଛୋଟ ପାଛିଆ —A small basket made of thin lath of bamboo.

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ବାଲେଶ୍ୱର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଟୋପା —Drop.