ଠଣା ମାରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠଣା ମାରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଠଣା ଠୁକିବା; ଟାକର ମାରିବା; ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମୁଠା କିର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଗୋବାଦ୍ୱାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଘାତ କରିବା
୨. କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଠଣାକୁ ବୁଜି ଦେବା