ଠହରିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠହରିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର)କ୍ରିୟାପଦ - (ହିନ୍ଦୁ ଠହର୍ନା)[ସମ୍ପାଦନା]

ଅପେକ୍ଷା କରିବା; ସମ୍ଭାଳିବା — ୧. To wait.

୨. ଠଉରିବା (ଦେଖ) - —୨. Ṭhauribā (See)