ଠାକୁରାଣୀ ଛାଡ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠାକୁରାଣୀ ଛାଡ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହରୁ ଦେବତାଙ୍କର ଆବେଶ ଛାଡ଼ିଯିବା — The disappearance of the spirit of the Goddess from a person possessed by a Goddess.