ଠାକୁରାଣୀ ମାଜଣା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠାକୁରାଣୀ ମାଜଣା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ସ୍ନାନ କରାଇବା —The ceremonial bathing of the village-Deity.