ଠାଡ଼୍ ହେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠାଡ଼୍ ହେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର)କ୍ରିୟାପଦ - (ତୁଳ. ହିନ୍ଦୀ - ଠାଡ଼ ହୋନା[ସମ୍ପାଦନା]

ଠିଆ ହେବା; ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା — To stand up; to stand erect.