ଠିକର୍ ଖାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠିକର୍ ଖାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି.[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା — ୧. To stumble; to trip.
୨. ତଳେ ବାଜି ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବା — ୨. To rebound.