ଠିର୍କେଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠିର୍କେଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


[ଠିରିକା(କେ)ଇବା—ଅନ୍ୟରୂପ]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଜୀବକୁ ଆଗରୁ ସାବଧାନ କରି ଦେବାରୁ କୌଣସି ସ୍ଥଳରୁ ସେ ଚାଲି ଯିବାର ଉପାୟ କରିବା; ଟରକେଇବା —To warn away a person or animal from a place.