ଠୁଁସିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠୁଁସିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଠେଁସିବା (ଦେଖ) - ୧. Ṭheñsibā (See)
୨. ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବା — ୨. To beat with a hammer.
୩. ବାଡ଼ିର ଅଗ ବା ମୂଳରେ ଖୋଦିବା; ଖୁନ୍ଦିବା — ୩. To ram.