ଠୁମ୍ରୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠୁମ୍ରୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଟପ୍ପା ଗୀତର ଢାଳ — A light measure in music.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ଏଥିରେ ଦୁଇ ପାଦ ଥାଏ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ୨୮: ଅକ୍ଷର ଓ ୨ୟ ପାଦରେ ୩୨: ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି ପାଦରେ ଷୋଡ଼ିଶ ଅକ୍ଷରରେ ଯତି ପଡ଼େ]