ଠୁରି କାଣ୍ଡ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଠୁରି କାଣ୍ଡ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଠୁରିକାର୍ଡ଼; ଠୁରିକାଁଡ଼୍—ଅନ୍ୟରୂପ)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବୃତ୍ତାକାର ମୁଖଯୁକ୍ତ ଶର — An arrow with a round head.