ଡବଲ୍ ପାନ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡବଲ୍ ପାନ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ପାନବରଜୀଆଙ୍କ ଶବ୍ଦ)[ସମ୍ପାଦନା]

ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ପାନ; ମହତାପାନ — Very big betel-leaf.