ଡମଣୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡମଣୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. କବାଟକୁ ଝୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚଉକାଠରେ ଲାଗିଥିବା ଶୃଙ୍ଗ ବା କୀଳକବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁଖଣ୍ଡ — ୧. Pintle.

[ ଦ୍ର— ଏହି ଶୃଙ୍ଗରେ କବାଟରେ ଲାଗିଥିବା କବିଜାର ଛିଦ୍ର ପଶିଲେ କବାଟ ଝୁଲି ରହେ ଚୌକାଠରେ ଲଗାଯିବା ଲୌହଖଣ୍ଡକୁ ଡମଣୀ ଓ କବାଟରେ ଲଗାଯିବା ଲୌହ— ଖଣ୍ଡକୁ କବିଜା ବୋଲାଯାଏ ]

ସ୍ତ୍ରୀ ===

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

୨. ଡମର ସ୍ତ୍ରୀ — ୨. A female of the 'Dome' class.