ଡରାଡରି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡରାଡରି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଅନ୍ୟୋନ୍ୟରେ ଭୟ ଦେଖାଇବା — ୧. Frightening each other.
୨. ଭୟ ପାଇବା —୨. The state of being frightened.
୩. ଡରାଣ; ଭୟ ଦେଖାଇବା —୩. Frightening.