ଡାକପିଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡାକପିଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁତ ଡାକରେ ସୁଦ୍ଧା ଯବାବ ଦିଏ ନାହିଁ —A person who does not respond inspite of repeated.