ଡାକରା ପଡ଼ିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡାକରା ପଡ଼ିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମୋଚ୍ଚାରଣପୂର୍ବକ ଆହ୍ୱାନ —There being a call; the state of being called.

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଆହୂତ ହେବା —To be called.