ଡାକହାକ ଶୁଣିବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡାକହାକ ଶୁଣିବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ନାନା ଜରୁରୀ ଆଦେଶକୁ ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା —To carry out a master's immediate orders to act as an orderly servant.