ଡାକ ମୁନ୍ସି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡାକ ମୁନ୍ସି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଡାକ ମୁନିସି; ଡାକ ମୁନୁସୀ,—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଓ. ଡାକ+ ଫାରାସୀ - ମୁନ୍ଶୀ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଡାକ ବାବୁ (ଦେଖ) - Ḍāka bābu (See)

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ —ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର୍ ଓଡ଼ିଆ ବା ବଙ୍ଗାଳି ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ବାବୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ବା ପଶ୍ଚିମା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଡାକୁମୁନ୍ସି ଡାକନ୍ତି]