ଡାକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଡାକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ମେଦିନୀପୁର; ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି — Garbhaṇā Saṁkrānti.

[ ଦ୍ର—ବଙ୍ଗଦେଶରେ ଏ ଦିନ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି ଆଣି ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷକ ପାଇଣ ନୀରୋଗ ହୁଏ]