ଢବା ତନାବୀ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢବା ତନାବୀ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

କୋଠା ଘରର ଝରକା — Window of a mansion.

ତବାତନାବୀ ଦେହଳୀ ସମିପରେ ପ୍ରିୟ ଆଳି ସମାଜେ ବିରାଜି ବନ ମହିଳାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ. ସଙ୍ଗୀତ