ଢାକାଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢାକାଇ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଢକ୍କାଇ, ଢାକେଇ, ଢାକେଇ—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଢାକେଇ ନିର୍ମିତ — Manufactured in Dacca.