ଢାବୁଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢାବୁଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (କେନ୍ଦୁଝର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ପ୍ରଚଳିତ ଓଜନ— ବିଶେଷ —A standard of weight used in ancient time equal to ୧୬ masas.

[ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ — ଏହାର ପରିମାଣ ୧୬: ମସା ]