ଢିଣ୍ଡା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢିଣ୍ଡା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


(ଢଂଡ଼ା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମେଞ୍ଚା; ପୁଳା — Lump; handful.

(ଯଥା—ମାଟି ଢିଣ୍ଡା, ଗୁଡ଼ ଢଣ୍ଡାଏ )