ଢିମାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢିମାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ସଂସ୍କୃତ - ମଧ୍ୟମ. ମୃଦୁ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଢିମାଇ ଢିମାଇ ଚାଲିବା; ମନ୍ଥରଗତିରେ ଚାଲିବା; ମନ୍ଦ ଗତିରେ ଚାଲିବା —To walk slowly.