ଢୁଳୁଢୁଳୁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଢୁଳୁଢୁଳୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଢୁଳଢୁଳ, ଢୁଳାଢୁଳାଅନ୍ୟରୂପ

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ନିଦ୍ରାକୃଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଢଳିବା — Dozing.

ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ନିଦ୍ରାକୃଷ୍ଟ —୧. Sleepy; drowsy.
୨. ନିଦ୍ରାକୃଷ୍ଟ; ନଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେବା; ଢୁଳାଉଥିବା — ୨. Dozing; drowsing.

(ଯଥା—ଢୁଳୁଢୁଳୁ ଆଖି)