ଣିଚ୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଣିଚ୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ସଂସ୍କୃତ - (ପ୍ରତ୍ୟୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

ପ୍ରେରଣାର୍ଥେ ବା ବିନିଯୋଗାର୍ଥେ ଧାତୁର ଉତ୍ତରରେ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟୟବିଶେଷ —A suffix which changes a root into the causative from.