ଣୁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଣୁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - (ପ୍ରତ୍ୟୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଉକାରାନ୍ତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମାପ୍ତିସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟବିଶେଷ —An inflection added to verbs to denote the completion of a verb.


(ଯଥା—ମୁଁ ନ ଖାଉଣୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ)