ତଗେଇ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତଗେଇ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

=== ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ତୁର୍କୀ—ତଗାର)

ପତୁଲି; ଛେନା ଦହି ଆଦି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚଉଡ଼ାମୁହାଁ ଛୋଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡି — A small wide mouthed earthen pot.