ତଞ୍ଛାଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତଞ୍ଛାଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରି. (ତାଞ୍ଛିବାର ଣିଜନ୍ତରୂପ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଚଞ୍ଛାଇବା; ଛେଲାଇବା; ତାଞ୍ଛିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା — To cause a place or thing to be scraped by others.