ତଡ଼ତଡ଼ୁଆ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତଡ଼ତଡ଼ୁଆ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ବନ୍ୟ ଲତାବିଶେଷ, ଯେ କି ବାଲିରେ ଜନ୍ମେ — Chamissoa Nodiflora (a wild creeper).