ତଡ଼ (ଧାତୁ)

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତଡ଼ (ଧାତୁ)

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଦୁଃଖ ଦେବା — ୧. To affict.
୨. ଆଘାତ କରିବା —୨. To hurt; to strike.
୩. ବନ୍ଧନ କରିବା —୩. To bind.
୪. ତାଡ଼ନା ଦେବା; ଦଣ୍ଡ ଦେବା —୪. To inflict. punishment; to punish by beating.
୫. ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା — ୫. To strike a musical instrument.
୬. (ଗଣିତ) ଗୁଣନ ରରିବା — ୬. (mathematics) To multiply (Apte).
୭. କହିବା —୭. To speak (Apte).
୮. ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବା — ୮. To shine (Apte).
୯. (ଗଣିତ ଜ୍ୟୋତିଷ)—କୌଣସି ଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବା ଅଂଶତଃ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା — ୯. (astronomy) To strike against touch, obscure or eclipse partially (Apte).
୧. ପ୍ରହାର କରିବା; ମାଡ଼ ମାରିବା — ୧୦. To beat (Apte).