ତଣିଆଁ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତଣିଆଁ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ତଣିଆ—ଲୁଗା, ତଣିଆ—ଶାଢ଼ୀଅନ୍ୟରୂପ

ପ୍ରାଦେଶିକ - (ଗଡ଼ଜାତ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ମାଇପି ପିନ୍ଧା ମୋଟା ଲୁଗା ଏଥିରେ ଚଉଡ଼ା ନାଲି ଧଡ଼ି ଥାଏ; ତଉଁରି — A coarse cloth with thick red border, put on by women.