ତତସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ତତସ୍ଥଳାଭିଷିକ୍ତ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ତାହାଙ୍କର ଭାବୀ ପ୍ରତିନିଧି — Installed in his or her or its place,