ତରବର

ଉଇକିଅଭିଧାନ‌ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ବିଶେଷଣ

ଉଦାହରଣ: ତରବର ହୋଇ କାମ କଲେ ସୁଫଳ କି ମିଳେ !

ପ୍ରତିଶବ୍ଦ[ସମ୍ପାଦନା]

  1. ତନ୍ଦରା
  2. କାଉଳା
  3. ଅତରଛିଆ
  4. ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ

ତରବର

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

$1

  • (file)

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

(ତରଭର—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ତରତର (ଦେଖ) - Taratara (See)

ଯାନ ଚଢ଼ି ଗଲେ ହୋଇ ତରବର କୃଷ୍ଣସିଂହ ମହାଭାରତ ବନ