ତୋତେ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ଦିଗବାରେଣିକୁ, ଖୋଜିବେ

ତୋତେ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ସର୍ବନାମ (ଅମାନ୍ୟାର୍ଥକ)[ସମ୍ପାଦନା]

'ତୁ'ର ୨ୟା ବିଭକ୍ତ ଏକବଚନ —To thee.

ତୋତେ ସେବିଲବ ସେହି ବକ ପଙ୍କତି—ରାଧାନାଥ. ମେଘଦୂତ