ଥନ୍ଥଡ଼ା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥନ୍ଥଡ଼ା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷଣ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦନ୍ତୁର)[ସମ୍ପାଦନା]

ମୁନ ବା ଦାଢ଼ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିବା (ଅସ୍ତ୍ରାଦି); ଦନ୍ଥରା; ମୁଣ୍ଡା —Blunt; dull-edged.