ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀରଦେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥନ ଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀରଦେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

(ଥନ ଭାଙ୍ଗିବା—ଅନ୍ୟରୂପ)

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଆପଣାର ସ୍ତନରୁ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା —To suckle a child at one's breast.

କୋଇଲି ଲୋ ଥନଭାଙ୍ଗି କ୍ଷୀରପାନ ଦେଲି କେଶବ କୋଇଲି