ଥିରା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଥିରା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ସ୍ଥିରା)[ସମ୍ପାଦନା]

ପୃଥିବୀ — The Earth.

ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଧୀରେ —Quiet.

କ୍ରି.ବିଶେଷଣ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଥିରଥିର (ଦେଖ) - —Thira thira (See)