ଦଏର୍

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଏର୍

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


===ପ୍ରାଦେଶିକ - (ସମ୍ୱଲପୁର) ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦରା; ତୁଳ. ନିଏଦ୍=ନଦୀ, ଖଏନ୍=ଖଣି, ରାଏତ୍=ରାତି)

୧. କେନାଲ୍ —୧. Canal.
୨. ଖାଇ —୨. Moat; ditch.