ଦକେଇବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦକେଇବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - କ୍ରିୟାପଦ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଭୟ ଜାତ କଛାଇବା — To produce dread; to frighten.

ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦକାନ୍ତି କାନ୍ତି ଗୋପନେ ଭୁଲାଇ ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର. ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ