ଦକ୍ଷିଣସାହିଆ ରଥ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦକ୍ଷିଣସାହିଆ ରଥ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ପ୍ରାଦେଶିକ - (ପୁରୀ) ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀବିଶେଷ — A distinctive title of a class of Brāhmaṇas of the Puri district