ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଦକ୍ଷିଣାବ୍ରତଶଙ୍ଖ, ଦକ୍ଷିଣାବ୍ରତୀଶଙ୍ଖଅନ୍ୟରୂପ

(ବାମାବର୍ତ୍ତୀଶଙ୍ଖ—ବିପରୀତ)

ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ସଂସ୍କୃତ - ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ+ଶଙ୍ଖ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଦକ୍ଷିଣ ବା ଡାହାଣ ଆଡ଼କୁ ଆବର୍ତ୍ତ ଥିବା ଶଙ୍ଖ —Right voluted conch.