ଦକ୍ଷିଣାରଣ୍ୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦକ୍ଷିଣାରଣ୍ୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ - (୬ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍; ଦକ୍ଷିଣ+ଅରଣ୍ୟ)[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ବନ — ୧. A forest lying in the south.
୨. ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ —୨. The Daṇḍaka forest in the deccan.