ଦକ୍ଷିଣୀ ଲଙ୍କାମରିଚ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦକ୍ଷିଣୀ ଲଙ୍କାମରିଚ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆମଦାନି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଥିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାମରିଚ —Chillies; red pepper imported to Orissa from the Deccan.