ଦକ୍ଷିଣ୍ୟ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦକ୍ଷିଣ୍ୟ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷଣ - (ଦକ୍ଷିଣା+ଅର୍ହାର୍ଥେ ଯ)[ସମ୍ପାଦନା]

ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ —Fit to be presented with Dakshiṇā

ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଆନୁକୂଲ୍ୟ —୧. Favour
୨. ନୈପୁଣ୍ୟ —୨. Skill
୩. ଔଦାର୍ଯ୍ୟ —୩. Liberality.