ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶ

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ସଂସ୍କୃତ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

୧. ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଶ — ୧. Southern country.
୨. ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ —୨. The Deccan.