ଦଖମା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଖମା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]


ଅନୁବାଦ[ସମ୍ପାଦନା]

ବୈଦେଶିକ - ବିଶେଷ୍ୟ - (ଫା)[ସମ୍ପାଦନା]

ଉପର ମେଲା ଓ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଚିରି ଦିଆ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ସୀମାନେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ପକାନ୍ତି — An open space sorrounded by walls where the Parsis deposit their dead.