ଦଖଲିସତ୍ୱ ଉଦ୍ଭବ ହେବା

ଉଇକିଅଭିଧାନ ରୁ
Jump to navigation Jump to search

ଦଖଲିସତ୍ୱ ଉଦ୍ଭବ ହେବା

ଓଡ଼ିଆ[ସମ୍ପାଦନା]

ଉଚ୍ଚାରଣ[ସମ୍ପାଦନା]

  • ରୋ.ଟ୍ରା. — Dakhalisatwa udbhaba hebā
  • ଆଇ.ପି.ଏ. — dˈɔ kʰˈɔ lˈɔ hɾˌɔʃʃoˈikaɾ dˌonteʃʃˈɔ tˈɔ hˈʌlˈʌntɔ lˈetəbˈiːʃˈatoˈekˈo ˈudbʰʌbˌɔ hˈewba


ଦେଶଜ - ବିଶେଷ୍ୟ -[ସମ୍ପାଦନା]

(କଚିରିଆ) କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଦଖଲ କରିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିବା —Accrual of right of occupancy in a property.